mgr Anetta Goworek - pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeutka, interwent kryzysowy oraz trener kompetencji miękkich.

.............................

Dyplom psychoterapeuty zdobywałam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym ukończyłam:

 • Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w 2009 roku
 • Studium Psychoterapii Młodzieży w 2009 roku
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w 2006 roku

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe:

 • Psychologię kryzysu i interwencji kryzysowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2013 roku.
 • Wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie w 2004 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracuje z pacjentami dorosłymi oraz nastolatkami. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 2007 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w placówce oświatowej, poradni zdrowia psychicznego i poradni psychologicznej oraz własnym gabinecie. Podejmuje współprace z MOPS i PCPR w ramach projektów.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz jako członek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prowadzone przez mnie zajęcia podlegają superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Szkolenia i kursy:

 • Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - zagadnienia prawne.
 • Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
 • Organizacja systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN”
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
 • Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Interdyscyplinarne Zespoły ds. Przeciwdziałania Przemocy – rola samorządów miast i gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy.
 • Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami.
 • Praca z uczniem nadpobudliwym.
 • W całości i osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej.
 • Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci.
 • Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji.
 • Trudne sytuacje w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.
 • Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie.
 • Szkoła jako środowisko profilaktyczne w świetle rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani.
 • Aby uczniom chciało się chcieć – techniki motywacyjne
 • Najczęściej popełniane błędy w funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych.
 • Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi?
 • Dojrzewanie szanse i zagrożenia.
 • UNPLUGGED – program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.
 • W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży.
 • Etiologia zaburzeń zachowania i uzależnień.
 • Uzależnienia – nowe wyzwania dla współczesnej profilaktyki.
 • Nowe narkotyki i paranarkotyki – zjawisko i jego tendencje, rozpoznawanie zachowań i zasady postępowania.
 • Warsztatowe szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych.

 

Realizacja: MAXIGRAF