Proponuję pomoc w:

 • Trudności w kontaktach z innymi:
  nieudane związki emocjonalne, konflikty w związkach, konflikty w miejscu pracy, brak długotrwałych związków, brak więzi, poczucie samotności i izolacji, trudności w nawiązaniu relacji z dorastającymi dziećmi.
 • Dramatyczne zdarzenia losowe: 
  strata pracy, utrata bliskiej osoby, rozwód, rozstanie;
 • Doświadczenia wieku dziecięcego i młodzieńczego:
  długotrwałe opuszczenie, doświadczenie adopcji, nadużycia seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna, rodzina dysfunkcyjna.
 • Objawy nerwicowe
  bezsenność, natręctwa, kompulsje, stany lękowe, poczucie izolacji, napięcia, bezradności.
 • Zaburzenia psychosomatyczne (uporczywe bóle somatyczne uwarunkowane psychologicznie).
 • Depresje;
 • Zaburzenia osobowości;

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacji, na której jest zbierany wywiad i określany jest problem, z jakim zmaga się pacjent oraz ustalamy najbardziej odpowiednią formę pomocy.

W przypadku decyzji o podjęciu psychoterapii omawiany jest kontrakt terapeutyczny i określany jest cel terapii.

Kontrakt terapeutyczny określa ramy terapii, czyli tzw. setting. Jest to rodzaj umowy między pacjentem a psychoterapeutą, w której obie strony świadomie ustalają warunki i cele dalszej współpracy.

Terapia polega na rozmowie, w której pacjent w możliwie najbardziej swobodny, otwarty i spontaniczny sposób komunikuje terapeucie swoje myśli, skojarzenia, uczucia, fantazje, a czasami także sny. Wszystkie one mogą dotyczyć wydarzeń z dnia codziennego, wydarzeń z przeszłości oraz dominujących w danym czasie odczuć i wyobrażeń pacjenta. Celem tych działań terapeuty jest pomoc pacjentowi w uzyskaniu głębszego rozumienia emocjonalnego sensu wyłaniającego się z jego słów i zachowań, a dzięki temu umożliwienie mu lepszego zrozumienia siebie, swoich objawów, przeżywanych pragnień i stawianych sobie celów oraz doświadczanych niepokojów.

Forma pracy:

1. Konsultacja terapeutyczna indywidualna
- sesja trwa 50 min., - koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

2. Psychoterapia indywidualna
- sesja trwa 50 min., koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

3. Konsultacje dla par
- sesja trwa 50 min., koszt – 180 zł., zapisy telefoniczne

Realizacja: MAXIGRAF