Szkolenia i warsztaty  adresowane są do wszystkich osób i firm zainteresowanych rozwojem osobistym, podnoszeniem kompetencji, umiejętności psychospołecznych.

Tematyka i program zajęć dostosowuję do potrzeb odbiorcy i jego oczekiwań. Najczęściej są to: trening interpersonalny, trening asertywności, efektywna komunikacja, strategie radzenia sobie ze stresem, trening umiejętności pracy w zespole, budowanie zespołu, motywacja, trening umiejętności negocjacyjnych, zarządzanie konfliktem, rozwój kompetencji wychowawczych.

Realizacja: MAXIGRAF